วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ความดัน(Pressure)


ความดัน เป็นปริมาณสเกลาร์ ไม่มีทิศทาง มีหน่วยนิวตันต่อตารางเมตร

ความดัน เท่ากับแรงดันที่ตกตั้งฉากบนพื้นที่หนึ่งหน่วย

โดย P = ความดัน
F = แรงดัน
A = พื้นที่รับแรงแบบตั้งฉาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น